YARAN Nedir?

Yâren: İnsan yetiştirme; insanı hayata hazırlama; sosyal düzeni ve güvenliği sağlama; halk müziği, halk mutfağı, halk tiyatrosu, halk edebiyatı gibi ulusal kültür değerlerini yaşatma ve yeni kuşaklara aktarma görevlerini yüzyıllardır yerine getirmiş bir sosyal kurumdur.

Yâren; bizim ruh disiplinimizin Anadolu’da çelikleştiği ve insanların birbirlerine “Taşları, kurşunla kenetlenmiş duvarlar gibi saf bağladıkları” bir yaşayış biçimidir.

Yâren; biz insanların kalplerinde uyuyan cömertliği, bilim arzusunu, utanma duygusunu, sadakati, bir gün hesaba çekilme korkusunu uyandıran, besleyen, yaşayış biçimidir.

Yâren Meclisleri’ne katılan kim olursa olsun, kalbin üzerine sağ ellerin sımsıkı bastırıldığı gibi gönüllere bastırılır.

Ancak, sevmenin de bir ölçüsü vardır. Çünkü nerede iki insan varsa, orada sağlıklı yaşaya-bilmek için birtakım kurallar olmalıdır.

Kuralların olmadığı yerde sonsuz bir didişme ve didişenler içinse, -kim olursa olsun- düşkünlük ve aşağılanma, kaçınılmazdır.

Yâren; insanların birbirleriyle anlaşabilmelerini düzenleyen, gülmenin ve eğlenmenin olduğu kadar, doğumun ve ölümün de gerçeğini her toplantısında insana anlatan önemli bir sosyal yardımlaşma kurumudur.

Yâren; bizim yarınlarımızdır. Çünkü eğer bizim kendimize özgü bir anlaşma ve yaşama biçimimiz olacaksa, onun kaynağı yine bizim sosyal psikolojimizin eseri olan Yâren’dir.

Yani, biz oyuz; o da bizim özümüzdür.

Yâren; insanların birbirlerinin kuyusunu kazdığı günümüzde, kazançları, başkaların rızıklarını çalmak olarak gören insanların birbirleriyle yaptıkları kör dövüşü bir kenara bıraktıracak, eşsiz bir ruh yücelmesi ve erdemliliktir.

Yâren; insanları tek tek kucaklayan, insanın kendini tanımasını sağlayan, erdemli olmayı öğütleyen, insanlara hakkı kadarını almayı öğreten ve kıskançlık, ihtiras gibi kötü duyguları dizginleyen bir öğretidir.

Yâren; bizim sadece dünümüz değildir. Yâren; bizim aynı zamanda bugünümüz ve yarınımızdır.

Yâren; hep dışarıda aradığımız değerlerin, aslında Anadolu topraklarında bulunduğunu belgeleyen bir sosyal kurumdur.

Yâren; bizi biz yapan maddî ve manevî ürünlerimizin ahenkli bir manzumesi olan zengin ve köklü Türk kültürünün yöresel bir yansımasıdır

YÂREN’İN KAYNAKLARI
Millî Değerler: Adalet, eşitlik, misafirperverlik, hoşgörü, yardımseverlik vb. (Eski Türk gelenek ve görenekleri )
Dinî Değerler: Özellikle, İslâmî inanç sistemi. (Fütüvvetçilik ve Ahilik Kurumunun etkileri dahil)
İnsanî Değerler: Güzel, rahat ve güvenli yaşama ideali.
Yâren Kurumu; 12. yüzyıldan itibaren varlığı hissedilen Ahilik ve Fütüvvet Kurumları ile münasebetleri görülmesine rağmen, onlardan farklı, kendine özgü millî bir kimliği bulunan sosyal bir kurumdur.

Kökü Arap toplumuna dayanan ve Anadolu’da yeni bir çizgiyle ortaya çıkan Fütüvvet ile orijini daha çok Türk kültürü olan Ahilik ve Yâren Kurumları birer tarikat değildir.
Bu kurumların; dinî, ahlâkî, iktisadî ve sosyal prensipleriyle öz kaynaklarından biri din’dir.
Tarikatların özünün de aynı kaynak olması, benzer çizgilerin görülmesine sebep teşkil eder.
Fütüvvet, Ahilik ve Yâren Kurumlarının arasındaki en önemli benzerlik şudur:
“Sofra, el ve kapı açık;
Göz, dil ve bel kapalı.”
Yâren (=Yârân) kelimesinin anlamları:

1. Yârlar, sevgililer, dostlar, arkadaşlar. (Farsça kökenli)

2. Erkekler, Yiğitler. (Türkçe kökenli)