Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği

Yerel Kültürün Yaşatılması Yolunda Güçlü STK’lar

Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Hibe Programı (Grant Scheme for Grassroots Civil Society Organizations -GRS) kapsamında derneğimizce hazırlanan “Strong CSOs on the way to Sustain Local Culture” (Yerel Kültürün Yaşatılması Yolunda Güçlü STK’lar) başlıklı projemiz kabul edilmiştir.

Projemiz, Sivil Toplum Kuruluşlarının yerelde etkisini artırmak ve yerel kültürün STK’lar yoluyla yaşatılmasını, ilimizde bulunan kamu kurumlarıyla işbirliği yoluna gidilerek derneğimizin ve diğer aktif derneklerin gelişimini desteklemeyi, ilimizde bulunan yirmi dernekten atmış üyenin katılımıyla katılımcıları Yönetişim ve Sivil toplum konusunda bilgilendirmeyi, yirmi dernekten yirmi üyeye verilecek olan Proje Döngüsü yönetimi eğitimi ile derneklerin proje kültürü kazanmasını ve projelerde rol ve sorumluluk almalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Yine proje kapsamında Macaristan/Szeged’de bulunan Talentum Alapitvany adlı derneğe proje koordinatörümüz, destek personelimiz ve on dernek üyemizle birlikte yapacağımız beş günlük işbaşı ziyarette Avrupa STK’larının kamu kurumlarıyla işbirliği ve ilişkileri yerinde incelenecek, yapılacak olan yaren gösterisiyle Yaren Kültürünün etkili tanıtımı sağlanacak ve iyi örnekler yereldeki derneklerle yaygınlaştırılacaktır.