Yeni Web Sitemiz Yayında

 

Yerel Kültürün Yaşatılması Yolunda Güçlü STK’Lar adlı ”YEREL STK’LAR HİBE PROGRAMI” kapsamındaki AB projemizin faaliyetleri ile ilgili duyuruları artık yeni Web sitemizdende öğrenilebileceksiniz..

 

 

Proje faaliyetlerimiz;

  • Proje tanıtım broşürünün basımı,
  • Proje tanıtım web sitesinin oluşturulması ve yerel tanıtım toplantısının düzenlenmesi,
  • “Yönetişim ve Sivil Toplum” konulu konferansın düzenlenmesi,
  • “Proje Hazırlama ve Proje Yönetimi” konulu eğitim düzenlenmesi,
  • Bilgi ve deneyim paylaşımı için “Macaristan’a Çalışma Ziyareti” gerçekleştirilmesi,
  • Yurt dışı çalışma ziyaretinde diyalog kurulan derneğin, derneğimiz ve aynı amaçla faaliyet gösteren Çankırı’daki yerel derneklerin yerel kültürün gelişmesine katkılarını araştırmak ve etki analizinin yapılarak sonucunun sosyal taraflarla ve kamuyla paylaşılması,
  • Yaren kültürünün etkin tanıtımı amacıyla yerel STK’lara ve kamu yöneticilerine yönelik gösteri düzenlenmesi.